“Fastrun Termal Technology Co., Ltd.” (FTT) ylmy gözleg, önümçilik, satuw, tehniki alyş-çalyş, import we eksport söwdasyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly döwrebap kärhana.Häzirki wagtda FTT bug palatasynyň (VC) ýylylygy bölüp çykarmak tehnologiýasyny, suw sowadyjy plastinkanyň ýylylygy bölüp çykarmak tehnologiýasyny, modul dizaýn tehnologiýasyny, çeýe VC önümçilik tehnologiýasyny we ýylylyk turba tehnologiýasyny özleşdirdi.Müşderileriň sowatmak zerurlyklary, gözleg we maýa goýumlaryny köpeltmek, ýylylyk gözegçilik pudagynyň ösüşini we ösüşini toplamak we öňe sürmek üçin üznüksiz täzelikleri dowam etdireris.

Koprak oka