Köp programmalaşdyrylan VC modul radiatory

Gysga düşündiriş:

Esasan ulanylýar: kompýuter grafika kartlary, kompýuter çipleri, serwerler, 5G esasy stansiýalar, lazer ýylylygynyň ýaýramagy, elektroniki önümler bazaryndaky harby we bölünen meýdanlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elektronikany ulanmakda, elektron enjamlaryň işleýşi we energiýa sarp edilişi tendensiýasy ýylsaýyn ýokarlanýar.Atylylygyň ýaýramagy köpeldi, ýöne tersine, nano ululykdaky zynjyr tehnologiýasy sebäpli elektron enjamlarda ölýänleriň ölçegi azaldy ýa-da şol bir ululykda galdy we şeýlelik bilen ýylylyk akymy gaty ýokary.Elektron enjamlaryň sowadylmagy, ilkinji nobatda, howa bilen sowadylan ýa-da suwuk sowadylan ýylylyk radiatorlary bilen gazanylýar.Suwuk sowadyş ulgamlary, ýylylyk geçirijilik koeffisiýentini birnäçe ululykdan ýokary sargyt bilen üpjün edip, howa sowadyş ulgamlaryndan ýokarydyr.

Şeýle-de bolsa, suwuklygyň syzmagy sebäpli suwuk sowadyşyň ygtybarlylygy ep-esli pesdir.Adatça, bug kamerasy radiatorynyň ýokary ýylylyk geçirijilik netijeliligi, ýokary ygtybarlylygy, goşmaça elektrik energiýasy sarp edilmezden we amatly iş temperaturasy bolmazdan ýokary netijeliligi bar.Heatylylyk sarp edilişini azaltmak, işleýişdäki kynçylyklary azaltmak we ýylylygy bölüp çykarmak ulgamynyň gurluşyny ýönekeýleşdirmek nukdaýnazaryndan bug kamerasynyň radiatory, şübhesiz, elektron enjam üçin ýylylygy ýaýratmagyň has laýyk usulydyr.Bug kamerasy planar ýylylyk turbasy, elektron çipler ýaly planar ýyladyş elementi bilen baglanyşykda.

Heatylylyk çeşmesine we önümiň gurluşynyň talaplaryna laýyklykda, ýylylyk bölünişiginiň talaplaryna laýyk gelýän ýylylyk enjamlaryny dizaýn edýäris we öndürýäris.VC radiatorynyň içki gurluşy dürli şertlere laýyk bolup biler.VC ýylylyk geçiriji fin ýylylyk fazasynyň kombinasiýasy arkaly, ýylylyk çeşmesine ýüz tutmak üçin işjeň ýa-da passiw görnüşde.Gaplar esasan misden ýa-da alýuminden ýasalýar.Garynjalaryň aralygy we görnüşi işjeň ýa-da passiw sowadyş usulyna laýyk gelýär.Janköýer, bug kamerasynyň radiatoryndan galyndy ýylylygyny daşky gurşawa ýaýratmak üçin ulanylýar.

VC module radiator
VC module radiator-2
VC module radiator-3
VC module radiator-4
VC module radiator-5
VC module radiator-6
VC module radiator-7

  • Öňki:
  • Indiki: