Heatylylyk turbasy

Gysga düşündiriş:

Pulsirleýji ýylylyk turbalary esasan mis turbadan ýa-da alýumin plastinkadan ýasalýar.Tekiz ýylylyk turbasynyň süýşürilmegi, dürli programmalara uýgunlaşmagy sebäpli giňden ulanyldy.Pulsirleýji ýylylyk turbalaryny ýapyk aýlawly impulsly ýylylyk turbalaryna, açyk aýlawly ýylylyk turbalaryna we klapanlar bilen ýylylyk turbalaryna bölmek bolýar.Açyk aýlawly impulsly ýylylyk turbasynyň ýapyk aýlawly impulsly ýylylyk turbasyndan has gowy başlangyç öndürijiligi bar, ýöne onuň ýylylyk garşylygy ýapyk aýlawly impulsly ýylylyk turbasyndan has ýokary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pulsating heat pipe

Güýçlendiriji ýylylyk turbasynyň işleýiş mehanizmi: Inçe kapilýar mis turbasy ýylan gurluşyna egilýär we vakuum turbasyna belli bir mukdarda sowadyjy doldurylýar.Turbanyň diametri ýeterlik derejede az bolany üçin, ýerüsti dartgynlylygyň täsirinde turbada köp ýapyk suwuk we köpürjik sütünler emele gelýär, aralyklarda ýerleşdirilýär we turbada tötänleýin paýlanýar.Buglaşma bölüminde suwuk wilka has köp ýylylygy siňdirýär we bugy we suwuk wilkany pes temperatura kondensasiýa bölümine akdyrýar.Gaz wilkasy sowuk ýere gabat gelýär we bugarmak bölümine gaýdyp gelýär.

Şeýlelik bilen, iki ujunyň arasyndaky dürli basyş we ýanaşyk turbalaryň arasyndaky basyş deňsizligi sebäpli, sowadyjy bugarmak bölümi bilen kondensasiýa bölüminiň arasynda durnuksyz yrgyldama akymyny edýär.Akymyň ugry kesgitlenmeýär, şeýlelik bilen ýylylyk geçirişine düşünilýär.Tutuş prosesde daşarky mehaniki we elektrik energiýasyny sarp etmegiň zerurlygy ýok we ep-esli effektlere we ýylylygyň ýaýramagy tehnologiýasyna ýetmek üçin öz-özüňi yrgyldama doly ýylylyk bilen hereket edýär.Heatylylyk turbasynyň ýokary ýylylygy, ýeňil agramlylygy we aňsat öndürilmegi sebäpli adaty ýylylyk turbasyndan we ýylylygy bölüp çykarýan enjamlardan çalşyp bolmajak artykmaçlygy bar.

Pulsating heat pipe-2

  • Öňki:
  • Indiki: