Jübi telefonynda bug kamerasynyň ulanylyşy

Gysga düşündiriş:

Mikroelektronika tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen, elektron bölekleriniň güýji sarp edilýär we gurluşyň göwrümi azalýar.Dar giňişlikde elektron komponentleri tarapyndan döredilen ýokary ýylylyk akymy wagtynda dargap bilmeýär, netijede elektroniki enjamlaryň işleýşine we ömrüne çynlakaý täsir edýän temperatura elektron bölekleriniň işleýiş temperaturasynyň ýokary çäginden geçýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jübi elektronikasynda bug kamerasynyň ulanylyşy

Mikroelektronika tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen, elektron bölekleriniň güýji sarp edilýär we gurluşyň göwrümi azalýar.Dar giňişlikde elektron komponentleri tarapyndan döredilen ýokary ýylylyk akymy wagtynda dargap bilmeýär, netijede elektroniki enjamlaryň işleýşine we ömrüne çynlakaý täsir edýän temperatura elektron bölekleriniň işleýiş temperaturasynyň ýokary çäginden geçýär.Esasanam 5G döwrüniň gelmegi bilen, smartfonlar ýaly ykjam elektron enjamlaryň işleýşi ep-esli artdy, şol bir wagtyň özünde enjamlar has ýitileşýär we netijede ýylylygyň ýaýramagynyň dowamly azalmagyna getirýär.Şeýlelik bilen, adaty mikro ýylylyk turbalary şeýle ýokary ýylylyk akymynyň elektron enjamlarynyň ýylylyk bölüniş talaplaryny kanagatlandyryp bilmez.

Netijeli we ykjam iki fazaly ýylylyk geçiriji enjam hökmünde bug kamerasy dar giňişlikde ýokary ýylylyk akymyny ýaýratmak üçin giňden ulanylýar.Aşakdaky shematiki diagramma bug kamerasynyň işleýşini görkezýär.Heatylylyk çeşmesiniň ýylylygy bug kamerasynyň bugarýan ýerine geçirilýär.Işleýän suwuklyk ýylylygy siňdirýär we bugarmakda doýýan bug emele getirýär.Soňra bug wakuum kamerasynda çalt ýaýraýar we kondensata diffuziýadan soň ýylylygy we kondensatlary çykarýar.Kondensat agyrlyk güýjüniň we bilegiň kapilýar güýjüniň goşa täsiri astynda bugarýan ýerine şöhlelenýär we indiki bugarmak-kondensasiýa ýylylyk geçiriş siklini çalt başlaýar.Highokary ýylylyk geçirijiligi we ajaýyp temperatura birmeňzeşligi bilen bug kamerasy degişli aralykda elektron enjamlaryň iş temperaturasyna gözegçilik edip biler we şeýlelik bilen elektron enjamlaryň kadaly we ygtybarly işlemegini üpjün eder we 5G jübi telefonlary ýaly ykjam elektron enjamlarynyň işleýşini ýokarlandyrar.

5G mobile phones

  • Öňki:
  • Indiki: