Ultra inçe bug bugy

  • Ultra thin vapor chamber for high precision electronic equipment

    Highokary takyk elektron enjamlary üçin ultra inçe bug kamerasy

    Mehanizm birmeňzeş bug kamerasy bilen deňdir.Çukur materialy fosfor bürünç ýa-da poslamaýan polatdyr.Köp gatly süýümli inçejik gurluş, 0,4 mm ýaly inçe.

    Ultra inçe bug kamerasynyň işleýiş prinsipi: i) bir ölçegli ýylylyk transporty;ii) iki ölçegli ýylylyk transporty, bugarýan enjamyň tersine tutuş üstünde ýylylyk ret edilende.