Suw sowadyjy tabak

  • Water cooling plate and Vacuum brazing water cold plate

    Suw sowadyjy tabak we Wakuum ýanýan suw sowuk tabak

    Önüm / Hyzmat derejesi, özboluşlylyk

    Productshli önümler standart däl özleşdirme.Biziň kompaniýamyz R&D, dizaýn, önümçilik we satuwy birleşdirýän önümçilik kompaniýalarynyň biridir.Bize beýleki köp sanly içerki gözleg we ösüş toparlary goldaw berýär.Esasy topar ýylylyk dizaýny, CFD simulýasiýasy we tehniki-ykdysady esaslandyryş üçin Günorta Hytaý Tehnologiýa Uniwersitetine esaslanýar.